Bank nasienia radom

Bank nasienia (spermy) to zajęcia, w których zapisuje się nasienie dawców. Muszą oni spełnić dokładnie określone kryteria. Przede wszystkim w ich spermie powinna znaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca wymaga żyć w atrakcyjnej sprawności fizycznej, istnieć w wieku do 35 lat natomiast nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma poddawana jest nieodpłatnie. Wybierana jest tylko rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym okresem kwalifikacyjnym dawcy jest dokładny wywiad, podczas którego podawanych jest mu szereg pytań odnośnie jego działania seksualnego, przebytych wad i formy rodzinnej. Później bada się jego klęsk w punktu sprawdzenia, lub nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną spełnione oddane nasienie dochodzi do banku spermy na czas pół roku. Tylko po terminie obecnego okresu rozgrywa się kolejne pytania oraz na ich treści kieruje nasienie do pewnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi uzyskać pełną uwagę na zdrowe przechowywanie nasienia. W polskim regionie praktyka oddawania spermy jest stale jeszcze mało popularna, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Mieć z banku teoretycznie chyba jakiś. Choć na mierze polskiego prawa samotne kobiety nie mogą użyć z pomocy banku spermy (dziecko musi bo na jego mocy mieć jednocześnie starego i mamę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i ludzie będący nosicielami chorób genetycznych, jakich nie chcą zostawiać swoim synom.