Bezpieczna bankowosc elektroniczna

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej stanowi szalenie ważne nie właśnie dla użytkowników, lecz jednocześnie i tychże banków. Badania pokazują, że największą obawą w skorzystaniu z bankowości elektronicznej jest zabieg zaufania co do stosowanych zabezpieczeń. Dlatego tak istotne są działania banku, które posiadają na punkcie zwiększyć bezpieczeństwo oferowanych usług.

Jedną z potężnych metod stosowanych w bankowości do poprawy bezpieczeństwa jest kryptografia, która wypełnia się szyfrowaniem informacji. Dzięki tym technologiom możliwe jest zaszyfrowanie wiedz w obiektu ukrycia jej podstawy przed nieupoważnionym odbiorcą, a potem odszyfrowanie do łatwej postaci, jaką może odebrać adresat. Praktycznym sposobem wykorzystania kryptografii w informatyce jest protokół SSL. Zajmuje on specjalne algorytmy, które korzystają utrudnić, a nawet uniemożliwić przechwycenie przesyłanych informacji. Innym przykładem wykorzystania metod kryptograficznych w bezpieczeństwie teleinformatycznym jest podpis cyfrowy. Transakcje, jakie zostały wykonane przy jego zastosowaniu są niezaprzeczalnym dowodem ich dokonania przed daną osobę. Osobny dział stanowi zabezpieczanie kart płatniczych. Coraz częściej klienci bankowi znajdują się ze skimmingiem, który składa bezprawne i różne z założeniem zdobycie kontaktu do karty płatniczej. Taka sytuacja może zajść np. na stacji benzynowej gdy oddajemy swoją kartę pracownikowi stacji, i on w teraźniejszym terminie wykona kopię paska magnetycznego. Użytkownicy w niniejszym fakcie szczególną uwagę powinni zdać na terminale pos, albo nie mają one ulubionych skanerów, które otrzymają wiedze napisane na karcie. Do zdobycia karty może również dojść podczas próby wypłaty gotówki z bankomatu. Sprawa taż pewnie wyglądać identycznie jak przy próbie zapłaty przez terminal pos. Przestępca montuje specjalny skaner tuż przy czytniku kart, aby zeskanować pasek magnetyczny karty. Następnie dzięki zamontowanej niewielkiej kamerze przy bankomacie zdobywa kod pin, który użytkownik wpisał. Gdy przestępca posiada zarówno dane z paska magnetycznego kiedy również pin bez kłopotu pewnie je zastosować i wybrać przy ich pomocy gotówkę. Powyższy fakt jest przeważnie spowodowany wykorzystywaniem stosunkowo starej technologii paska magnetycznego. Obecnie powstają umowy z możliwymi potwierdzeniami w istocie np. hologramów. Jednak wiele terminali pos oraz bankomatów dotąd nie umożliwia tego typu.