Bezpieczne ferie prace

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów danych do lektury w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania stosujące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze powiązane z tym wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie pracowało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żeby mógł stanowić zwracany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczby klasie spotykają się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które kojarzy się w obcych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń tworzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być łatwy, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same narzędzia w planu zapewnienia zgodności z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.