Bezpieczne plytki na place zabaw

Firmy z wielu lat dostarczają szeroką paletę rozwiązań służących do pomocy maszyn i instalacji procesowych przed uszkodzeniem, w produkcie niekontrolowanego spadku lub wzrostu ciśnienia w projekcie. Drinkom z głównych zabezpieczeń tego modelu są bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Urządzenia te spełniają analogiczną pracę jak zawory bezpieczeństwa, z ostatnią odpowiedzią, że po zadziałaniu potrzebujemy je zastąpić. Z różnej strony, ze powodu na lżejszą konstrukcję, płytki bezpieczeństwa są o znacznie tańsze od zaworów. Co istotne, płytki mogą stanowić brane samodzielnie bądź w mieszanki z zaworem bezpieczeństwa. W wypadku kompletu płytka-zawór rola płytki polega na zabezpieczeniem zaworu przed korozyjnym wpływem miejsca pracy i zanieczyszczeniem. Rozwiązanie to gwarantuje zastosować tańszy zaworów o niższej jakości wykonania materiałowego. Płytki bezpieczeństwa charakteryzuje kompletna szczelność, siłę na zmiany ciśnienia w projekcie oraz bardzo długi czas bezawaryjnej pracy.
Jednowarstwowe płytki bezpieczeństwa używane szczególnie dla swoich aplikacji także dużych ciśnień rozerwania. Płytki zostały tak stworzone, aby ciśnienie rozerwania stanowiło wypadkową wyboru odpowiedniej grubości i sile wykorzystanego materiału. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze może dochodzić do 70% nominalnego ciśnienia rozerwania. Wszystkie płytki bezpieczeństwa są ze zintegrowanym wzmocnieniem, które przeciwdziała wahaniom ciśnienia.
Trójwarstwowe płytki bezpieczeństwa w grup przypadków korzysta się dla małych, średnich, a też wysokich ciśnień pracy. Oferowane rozwiązania mogą prowadzić pracę przy ciśnieniu roboczym na poziomie nawet 80% wartości ciśnienia rozerwania płytki. Laserowo nacięte, dane momenty rozerwania dostarczają nam wysoką dokładność zadziałania tani także w połączeniu z membraną uszczelniającą ustalają ciśnienie rozerwania. Także w sukcesie naprawdę dużych ciśnień rozerwania używaj się płytki z nacięciem gwieździstym co umożliwia brak fragmentacji po zadziałaniu. W projektu osiągnięcia jak najprawdziwszej dokładności zadziałania, punkty rozerwania zostały zbudowane przy zastosowaniu innowacyjnej technologii laserowej. Scalone wzmocnienie gwarantuje wytrzymałość na funkcjonowanie próżni, bez sensu na rozmiaru płytki. Przy aplikacjach gdzie problemem może stanowić korozja, element ulegający rozerwaniu ubezpieczony jest zbyt pomocą membrany uszczelniającej.