Deklaracja zgodnosci geberit

Deklaracja zgodności WE istnieje wtedy pisemne oświadczenie sporządzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego materiał jest odpowiedni z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć samego bądź więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru czy mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do osiągnięcia wymagań dyrektyw.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/drukarki_fiskalne/1/

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeżeli to niezbędne (ponieważ powstaje z osobnych przepisów) materiały te wymagają uzyskać odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest prowadzona przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wówczas właściwie zwane moduły i wyraża je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki pewnie ją pasować według własnego uznania z możliwości pokazanych mu w informacji i interesujących konkretnego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może wyrażać się tylko z jakiegoś modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych artykułów są to złożone procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i owoce działań są dokumentowane. Producent nakłada na produktach, które stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi spośród ostatniego, iż możliwym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe oczekiwania zaś jest prawidłowy z obecnymi przepisami. W umowy zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w historii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i systemu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a i gdyby stanowi ostatnie wymagane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest przydatne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do norm zharmonizowanych - do których uzyskuje się deklaracja 7. W stosownych przypadkach należy zamieścić informację o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może zdobyć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu informuje o tym, że wykonywa on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Mówią one zagadnień związanych z pomocą zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a dodatkowo określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać włożony do zakupu ani zostać przeznaczony w używanie na pole Unii Europejskiej. Umowa jest przetrzymywana przez producenta albo w sukcesu jeśli ma on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.