Erp optima strony klientow

Comarch ERP Optima to uniwersalna aplikacja, pozwalająca wszystkiej firmie na prowadzenie pełnej księgowości, a dzięki dużym aktualizacjom jest cały okres dostosowana do najróżniejszych przepisów.
W oprogramowaniu otrzymuje się Księga Podatkowa, zawierająca Księgę Przychodów i Rozchodów, umożliwiająca inwentaryzację (spis z natury), rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, a ponadto sporządzenie deklaracji i e-deklaracji.

Ponadto Comarch księgowość to więcej Księga Handlowa. Element ten płaci za takie rzeczy jak stworzenie wielopoziomowego planu kont, planowanie okresu obrachunkowego, obliczanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat podczas rozliczeń czy tworzenie zestawień na zasadzie obsługiwanych przez użytkownika parametrów.
Pomyślano także o ewidencji środków trwałych. Odpowiedni moduł zapewnia takie czynności jak naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków zdrowych oraz zalet niematerialnych, stosowanie trzech różnych metod amortyzacji (liniowa, jednorazowa lub degresywna). Znajdują się tu i duże funkcje dotyczące automatycznego ewidencjonowania wyposażenia, a oraz możliwość przypisywania osób odpowiedzialnych za dane jego elementy.
Oprogramowanie Comarch księgowość to cudowne rozwiązanie dla każdej firmy, która nie chce zatrudniać osobnej księgowości. Aplikacja stanowi w całości zautomatyzowana, to wystarczy jedynie włożyć do niej możliwości, aby każdymi wyliczeniami zajęło się oprogramowanie. Gwarantuje zatem nie tylko wygodę, lecz też oszczędność kosztów.
ERP Optima można przetestować dzięki możliwości demonstracyjnej. Są dwie recepty na wprowadzenie w jej dysponowanie. Pierwsza – zamówienie oprogramowania na płycie CD. Druga – pobranie pliku instalacyjnego z internetu. W obu przypadkach należy udać się na kartkę producenta i spełnić trafiający na niej formularz. Które posiada ograniczenia w sądzie do wszystkiej wersji? Poza ograniczeniem czasowym – żadnych. Można korzystać z Comarch księgowość bez jakichkolwiek braków funkcjonalności przez okres aż sześćdziesięciu dni. Jest wtedy termin odpowiedni do przetestowania w praktyce ludzi jej roli. Dopiero po tym sezonie można zadecydować, czy dostanie się licencję na dalsze używanie, lub te zrezygnuje. Jest wówczas słuszne rozwiązanie, idące na darmowe sprawdzenie, czy o wydać pieniądze.