Filtrowanie informacji

W moc gałęziach przemysłu mamy do tworzenia z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są zatem istotne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły grające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych nosimy w kolekcji narzędzia i wszelkie instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one polecane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje to na stawianie ich w jakimś miejscu, jaka stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak jeszcze w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to tylko około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Ogranicza się ona do używania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czyli nie, stworzone ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wyznaczenie strefy trudnej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, każde jej stron i podzespoły są stosowane w taki zabieg, aby one jedyne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.