Gastronomia rewal

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Jest zatem styl szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w punktu odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub biurom w dynamizacji tempa rozwoju oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zadania są coachowie, którzy wykonują ze bliskimi facetami na drugich płaszczyznach np. w kontakcie z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich prawdziwych predyspozycji, określenie swoich planów oraz skupienie na optymalizacji działań dążących do ich zrobienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym obiektem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego własne efekty i zasoby intelektualne. Innymi cechami istotnymi w szkoleniach dla  pracowników w budowie coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko działa im w ciągu kształtowania się; jest stworzony na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; planem jest przeprowadzanie do konkretnego dokonywania zmian.