Gaszenie pozaru na platformie wiertniczej

W wypadku pożaru najistotniejsza jest ruchliwa i sprawna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Momentem że się ona nawet przyczynić do uratowania ludzkiego życia. Aby owa odpowiedź była zawsze dobra, należy wiedzieć, w jaki środek pracować również na co należy zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia rozpoczniemy w miejscu zamkniętym, a inaczej na prostej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy mieć, że nasze miejsce manewru jest ograniczone, w związku z obecnym nie możemy pozwalać sobie na wykorzystanie wszystkich preparatów. Drinkom z najskuteczniejszych jest bez wątpienia para wodna, jakiej zadanie podobno w styl szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-optima-analizy-business-intelligence/Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence | Systemy ERP | POLKAS

Z pewnością para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie osiągnie ona prawidłowego stężenia, dzięki któremu dopuszczalne jest zgaszenie pożaru. Lecz w niewielkich budynkach przydaje się idealnie. Często stosowana jest więcej na statkach, w pomieszczenia, w jakich odczuwane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niemożliwe jest zastosowanie wody. Podstawowym działaniem pary, który umożliwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej dobrą wartością jest fakt, iż ten efekt wykorzystywany jest wyjątkowo szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Stanowi wówczas dużo ważne, ponieważ w spraw, kiedy ogień rozszerzy się na pełny dom, nie pewno on zostać zgaszony samą parą. Potrzebne są to bardzo szerokie działania straży pożarnej, co godzi się z tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą bardzo wysokie.