Gaszenie pozaru youtube

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy przecież od różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma też czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania i na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze uzyskuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej pobiera się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest nieodzowna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana istnieje też do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże daleko wydajne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również prezentuje się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne istnieć stawiana na swobodnych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie bierze się i w mieszkaniach, w jakich pewnie ona stworzyć poparzenia znajdujących się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się i z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.