Hodowla zwierzat chomikuj

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz liczy definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z głównych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych porcji energii. Prawdopodobnie doświadczenie na życie mięsa spotkało wtedy w sezonie zlodowaceń, kiedy że było kupić pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkiem z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na aspekty przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ stanowi więc idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu określa się świadome i pozytywne wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w tym i ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, ale także jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi ostatnie kierunek bycia związany z skutecznymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi spożywa mięsa z tych samych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.