Jak prowadzic ksiazke przychodow i rozchodow

Prawidłowe rozliczanie się z przychodów i dochodów firmy to jeden z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy. W zależności od wielkości firmy oraz od tego, jaki rodzaj działalności jest w niej prowadzony, dobierane są różne metody rozliczeń. Jedną z tych najbardziej popularnych jest książka przychodów i rozchodów program, którą prowadzą spółki osób fizycznych oraz osoby fizyczne, których obroty nie przekraczają 1 200 000 euro rocznie. Ten rodzaj ewidencji pozwala na sprawne prowadzenie księgowości uproszczonej.

O czym przedsiębiorcy muszą pamiętać?

Chociaż prowadzenie takiej księgi nie jest zbyt trudnym zadaniem, każdy przedsiębiorca powinien poświęcić nieco więcej czasu na lepsze poznanie najważniejszych zasad związanych z prowadzeniem takiej ewidencji. Co każdy przedsiębiorca korzystający z uproszczonej księgowości powinien wiedzieć na temat prowadzenia książki przychodów i rozchodów?
Księga przychodów i rozchodów musi zostać założona przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, trzeba ją też zgłosić do Urzędu Skarbowego. Następnie należy skupić się na tym, by książka prowadzona była w odpowiedni sposób. Ważna jest kolejność wpisów oraz staranna numeracja stron. Do pomocy z pewnością przy się książka przychodów i rozchodów program.

książka przychodów i rozchodów program

źródło:http://www.comarch-polkas.pl/wp-content/uploads/2015/07/comarch-erp-optima.jpg

Program

System pozwala na prowadzenie ewidencji, ułatwia sprawne rozliczanie się z urzędami z firmowych dochodów oraz utrzymanie porządku w firmowej dokumentacji. Bez względu na to, w jakiej formie prowadzona będzie księga, muszą się w niej znaleźć wszystkie informacje na temat firmowych wydatków oraz przychodów związanych z prowadzoną przez tę firmę działalnością. Każdy wpis do księgi musi mieć swą liczbę porządkową, każdy wydatek i przychód musi zostać opisany i potwierdzony stosownym dokumentem. Ważne są też informacje na temat kontrahentów oraz informacje na temat tego, jaki rodzaj transakcji został z nimi zawarty. To najważniejsze informacje, które należy na bieżąco wpisywać do księgi. Dzięki tamu można co miesiąc sumować przychody i wydatki firmy, co pozwala na sprawne rozliczanie się z Urzędem Skarbowym oraz na opłacanie w porę wszystkich podatków i innych zobowiązań.