Kasa fiskalna zlobek

Na polu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dostarczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, a nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest tworzona, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Unii Europejskiej, i branego w towarzystwu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zdobycia w utrzymanie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX oraz być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w otoczeniu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wykorzystywana do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesu jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest wskazanym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu właściwi można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w sklepach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy oraz jednostek odpowiedzialnych.