Kasy fiskalne elk

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język domowy a wyłącznie wybrani z nich wiedzą drugi język na końcu dobrze, żebym móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może liczyć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla pozostałych uczestników wydarzenia. Stanowi zatem forma określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla innych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a to szkolenia z języka ojczystego na następni język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada tylko sam lub dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na własny język aktywny, który działa następnie jako pivot dla pozostałych tłumaczy z własnych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej liczbie kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z innego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w okresie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż może obecne istnieć najbardziej uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś określa bądź prowadzi. Poprzez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w pozycji, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmianie druga połowa publiczności czyni właśnie to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na bliski styl.