Lecenie farmakologiczne depresji

Depresja dotyka z każdym rokiem coraz większą liczbę osób w każdym wieku. Z chorobą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby dorosłe, jak i dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Wiele z nich cierpi latami bez świadomości o chorobie, zaś część z nich próbuje różnych metod walki z tym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/wdrazanie-zintegrowanych-systemow-informatycznych/

Leczenie depresji zazwyczaj opiera się na psychoterapii, którą jednak dla zwiększenia skuteczności terapii powinno uzupełniać się środkami farmakologicznymi. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez wykonanie specjalnych testów psychometrycznych oraz z wykorzystaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Dopiero po rozpoznaniu choroby oraz stopnia jej nasilenia, lekarz psychiatra decyduje o sposobie jej leczenia. Leczenie farmakologiczne zalecane jest nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest chorobą nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne mają przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy myśli samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie reagują na poszczególne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo często do końca życia pacjenta, zwłaszcza w przypadku tzw. depresji endogennej. Osoba cierpiąca na nawroty depresji musi być pod systematyczną opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, ale także najlepiej potrafi ocenić postępy leczenia i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz większą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w trudnych chwilach.