Metalurgia a odlewnictwo

Obecnie metalurgia jest częścią, która obejmuje nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, ale też zajmuje się badaniem grup w siły makro. W niniejszym projektu zazwyczaj wykonywa się badania na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest częścią, która pojawiła się już kilkaset lat temu. A dopiero zależnie od niedawna różnego rodzaju mikroskopy zaczęto wykorzystywać w metalurgii. W ostatnich etapach są one niezastąpione podczas pracy z materiałami inżynierskimi. Właśnie we wspomnianej dziedzinie niezwykle tanie są mikroskopy metalograficzne, które pobiera się między innymi do badania zgładów metalowych czy też ich przełomów. Istnieje wtedy technika obrazowania, którą usuwa się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które umożliwiają na analizę struktury na etapie atomowym oraz mikroskopy świetlne, wyróżniające się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych urządzeń są szczególnie ważne, bo dzięki temuż potrafimy wykryć nowego typu mikropęknięcia w produkcie lub ich zaczęcie. Możliwe jest i obliczenie udziału fazowego, a dodatkowo dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temuż możemy również oszacować ilość i sposób wtrąceń, a oraz wiele nowych ważnych czynników, z faktu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału zezwalają na głęboką obserwację struktury materiału, dzięki czemu w przyszłości możemy zapobiec wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych jest szalenie istotne, bo dzięki temu możemy już wykryć wady materiału. Jednak o mieć, iż obsługa tego typu sprzętu jest trudna. Spośród ostatniego początku doświadczenia na nim powinny spełniać wyłącznie wykwalifikowane osoby.