Najwyzsze normy bezpieczenstwa atex

http://grupa-wolff.eu uziemienie zbiornikówUziemienia elektrostatyczne | Kontrolery uziemienia | Zabezpieczenia elektrostatyczne | GRUPA WOLFF

Urządzenia przeznaczone do prac w strefie zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm powiązanych z tą dyrektywą, która wprowadza szczegółowe wymagania jeżeli chodzi o poszczególne produkty. Natomiast warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak być sprzeczne z dyrektywą, oraz nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt “ATEX-owy”, który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgodności z obowiązkowym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej.
Na początku XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego znaczenia do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło więc do wielu pożarów oraz eksplozji, których przyczyną były oleje palne i wydzielający się metan. Jako, że potrzeba jest matką wynalazków, to po wielu wypadkach zastosowano nowe typy olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest jednym z wielu potwierdzeń, że stosowanie się do wysokich norm, związanych z produktami w strefie zagrożenia wybuchem jest zasadniczym obowiązkiem każdego pracodawcy i pracownika. Brak tego obowiązku powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne.
ATEKS, jak podaje jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian mającym na celu likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Stosowanie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest główną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to jednak głównymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego skończenia pracy, niestosowanie się do norm etc.
Stosowanie się do dyrektywy ATEX i norm z nią związanych jest głównym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego oraz usług związanych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w tym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko stosuj się do używania produktów z odpowiednimi normami, ale przemyśl następstwa swoich decyzji!