Obowiazek kasy fiskalnej 2010 limit

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma wszystek przedsiębiorca, który prowadzi usługi czy robi transakcji na sprawę osób zewnętrznych i rolników pokrywających się na zasadzie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą również mieć z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma obowiązku posiadania kasy. Drinkiem z przepisów, który działa do końca 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne obroty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które podjęły praktyka w ciągu stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia roli w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programie przedsiębiorstw, jakie pragną wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie wykonują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę fiskalną w porządku 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten jedyny obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z łatwością spłacenia ich w różny forma niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy szacowali się na bazie faktur za wykonane usługi na sprawa osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dobrze niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.