Ochrona przed wybuchem atomowym

Pracodawca, który wchodzi miejsca pracy, w których warunki sprzyjają budzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, nie tylko odpowiedzialny jest zrobić oceny zagrożenia i zrobić dokument bezpieczeństwa wybuchu, ale same przestrzegać dodanych mu przez ustawę obowiązków. W dokumencie zawarta istnieje na dowód wiedza o określonym terminie, w jakim będzie stale dokonywać przeglądu stosowanych środków ochronnych. Bo dokument bezpieczeństwa wybuchu (explosion safety document) uważa nie tylko być ocenie zagrożenia i wymaganiu kroków, jakie należy podjąć, natomiast stanowi oraz miejscem, gdzie szacuje się konkretnie podejmowane w form zagrożenia środki. Te środki pogrupowane są na trzy kategorie. Pierwsza ma środki stosowane, by zapobiegać powstawaniu atmosfery wybuchowej. Drugą kategorię stanowią środki przechodzące na końcu zapobieżenie zapłonowi, gdyby taka atmosfera się już wytworzy. A trzecia kategoria obejmuje środki stosowane gdy trafi do zapłonu i narzekające na końca ograniczyć szkodliwy efekt plus tymże jednym chronić zdrowie i bezpieczeństwo osób leżących w przestrzeni. Wszystek z ostatnich środków pragnie być poddawany ciągłemu przeglądowi i kontroli.
Kolejnym ważnym obowiązkiem, który cierpi na sobie pracodawca jest przeszkolenie pracowników. Szkolenie dotyczące ochrony przez wybuchem wpisane jest tu w standardowy pakiet z zakresu czystości i bezpieczeństwa sztuce.
A na wynik jeszcze jeden czynniki, jakiego nie znajdziemy w dokumentach, jednak bez którego żadne miejsce pracy nie będzie bezpieczne- rzetelność i etyka pracodawcy, który nie daje w praktyki półśrodków, ale poprzez sprawny, doskonałej kondycji sprzęt, tworzy pracownikom bezpieczne warunki.