Ochrona przed wyladowaniami atmosferycznymi

Uziemienie to jedyna skuteczna forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Uziemienie jest to przewód składający się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

dławik exZobacz opis w pdf


Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro.
Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią i w wyniku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie składa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających.
Są różne rodzaje uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w celach uziemieniowych.
Zaciski ze względu na swoją konstrukcję dzieli się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo – zaprasowywane.
Rodzaj zastosowanego zacisku i jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane precyzyjnie i spełniać wymagania dla połączenia elektrycznego.
W tym celu stosuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być instalowane z zachowaniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy.
Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu istotna jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej i mogą ulec uszkodzeniu.