Odpylacz stanowiskowy

Odpylacze workowe, dzięki bogatemu wyborowi w role worków filtracyjnych z bogatych przedmiotów także o nietypowym kształcie i dużym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i wybieranie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w każdej gałęzi przemysłu, w którym żyje kłopot z czarnym powietrzem powstającym w procesie przemysłowym.

Bardzo popularne - filtry modułowe, które brane są głównie w sferze drzewnej i meblarskiej, znacznie dobro wykonują naszą pracę i przy odciąganiu różnych typów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W prywatnej ofercie mamy również wielkie firmy modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne kiedy także słabe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla danych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów wyróżniają się całą powierzchnią filtracyjną. Wykorzystywane są do suchych i delikatnych pyłów. Odpylacze kasetonowe są stosowane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z wskazówki na bliską strukturę są istotną powierzchnię filtracyjną.

Bardzo ważna skala proponowanych odpylaczy umożliwia nam odpowiedni dobór maszyny do potrzeb klienta. Więcej danej o własnej ofercie można zdobyć na polskiej stronie internetowej lub stykając się z nami bezpośrednio.

Proponowane przez nas urządzenia odpylające są przydatne w klasie przeciwwybuchowej co świadczy, że to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry powstające z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zachęcamy do nauczenia się z nowym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki swojej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych formy, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie ponadto w Twojej jednostce zastosowanie i pozwoli utrzymać w nim czystość, oraz w ciągu zimy w trybie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.