Para wodna sucha

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Stawia się ją jeno w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma niewielki ciężar dobry również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, jakie mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy zapewne żyć przystosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w odpowiedź z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej funkcjonalne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana tylko w obecnych miejscach, co do których mierzy się pewność, że nie przechodzą w nich ludzie. Z racji na zdrowe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić zgubna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.