Plan finansowy excel

wentylacja przemysłowa

Symfonia program to pakiet, który wspomaga panowanie w delikatnych i średnich firmach. Jest o pierwszy polski zintegrowany pakiet, który został stworzony zwłaszcza dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to umożliwia w kierowaniu marki w jej naturalnej ról w roli ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uważa zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w znaczącym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i delikatnych. Moduł Kadry zaś Płace jest do zarządzania wynagrodzeniami i danymi typów. Dzięki nim ważna szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Pomaga on w rozliczeniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel pomaga w sprawy sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu istnieje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest pomyślna dla marek zajmujących kilka oddziałów dodatkowo w wszyscy zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zdobywany w działach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które powodują księgowość uproszczoną. Leczy on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu wolno robić rozrachunki z tytułami oraz pracownikami. W wysokim stopniu ułatwia analizy dochodowości.