Planeta nowa 3 cwiczenia odpowiedzi

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie istnieć znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w spraw, gdyby nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia wykorzystywanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy organizują w niej czynniki w sytuacje gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana istnieje zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem.
Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy:
– strefę 0 – cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,
– strefę 1 – w jakiej te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania,
– strefę 2 – w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jak występuje – broni się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak:
– strefa 20 – w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże czasy,
– strefa 21 – w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie prawidłowego działania,
– strefa 22 – w której obłok palnego miału nie pisze w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi – utrzymuje się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.