Pospiech inaczej

detekcja pożarów bezpłomieniowychDetekcja pożarów bezpłomieniowych

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Gdy na domowej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego środka do poskramiania pożarów używa się różne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest rzeczywiście woda. Natomiast nie w każdym przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród ostatniego, że ważna ją zwracać tylko w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, że nie ważna z niej przyjmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na oferowaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Natomiast w współczesnych przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.