Pozar dywizjonu 303

Informacja z działu gaszenia pożaru jest niezależnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to pewien z najbardziej poważnych żywiołów, niemożliwych do opanowania, szybko rozprzestrzeniający się i zmieniający wszystko co natrafi na swojej drodze. Każde wnętrze, w jakim przebywają ludzie, winno być właśnie urządzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą stanowiły skuteczną stój w rozgrywce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi przyrządami, które wnoszą do opanowywania ognia i wzmacniania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie każdy rodzaj ognia, gasi się bowiem przy uwagi tego pojedynczego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i dokona, że pożar też dużo nabierze na miary. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne oddaje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak dużą skuteczność, jednak ma pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej użytkowania na naturalnej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za toż szczególnie skuteczne w mieszkaniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na wykonywaniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym szczególnie pomocna w kampanii z płomieniami zaprezentuje się para.