Program funkcjonalny hotelu

Program Enova ma wiele modułów, które potrafią być użyteczne w jednostce bądź w biurze w moc elementach jego chodzenia. Moduł Kadry i Płace działa w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on systematycznie aktualizowany do dziś obowiązujących w Polsce przepisów. Charakteryzuje go zrozumiały i nieskomplikowany w obsłudze interfejs graficzny, istnieje i w wszyscy zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę marki w myśli ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań modnych i przeszłych. To przy jego usłudze produkowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on rzadko ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala użytkownikom na rejestrację zdarzeń powiązanych ze sposobami trwałymi. Moduł odpowiedzialny istnieje jeszcze za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest realizowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są powiązane z obecnymi materiałami. Pracę z modułem można przystąpić w pewnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w toku wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ustalania cenników i odbierania wiedzy o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel umożliwia jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezmiernie ważnym modułem jest dodatkowo CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on oddane o klientach, ale pomaga i obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i realizowania innego rodzaju sprawozdań. Narzędzie wtedy w wydatnym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uznaje zbyt zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji polskich oraz zewnętrznych. W decydującym stopniu zmienia on granie przedsiębiorstwa na ostatnim tle. Enova cennik jest dostosowywany indywidualnie do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod wycieczkę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Jest i możliwy dostań w 3 wersjach: srebrna, złota i platynowa.