Przeciwpozarowy english

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w strefy aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaletę to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich założeniem do otoczenia organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że żyć podawana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Poleca się kilka nowych sposobów urządzeń, jakie potrafią być przyjmowane w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią owo w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc systemów przed skutkami wybuchu, która jest w podróży odciążenia wybuchu. Szuka on wykonanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie potrafi obcowań z powodzeniem zastosowane oraz w takich insolacjach, w jakich mówi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w charakterze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prawdopodobnie być użyty w części sanitarnej dodatkowo w ciągu sterylizacji. Urządzenie może żyć czyszczone metodą SIP/CIP