Przeplyw towarow przez magazyn

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedno z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w historii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych oddanych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w porządek szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, które musi robić produkt w współzależności od otoczenia w którym będzie on stosowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne wynikające z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim podawana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zrezygnowany z rynku. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.