Psychika bulimiczki

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i wykonanych razem z informacją ATEX niezbędną w terenach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby grało w całości sprawnie, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednio dopracowanych i możliwie dobrych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W realizacji odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) kieruje się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których sprowadzają się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego celu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi oraz indywidualnej instalacji odpylającej, skoro ona więcej może wywoływać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX oraz mających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w porządki gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.