Rozwoj firmy slownik angielski

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w sezonie jakiej z obrabianego przedmiotu przeprowadza się określoną część materiału. W toku frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Obraca się znacznie mocno zwracające się maszyny, które tworzą z konkretnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Charakteryzuje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W terminie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy dopasowują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne stanowić lekko pochylony. Możliwe istnieje jeszcze obrabianie (skrawanie) środka na brzegach kiedy tylko frez posiada uzębienie czołowe. W relacje od typie produktu, który bierze żyć człowiek obróbce stosuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest dobre odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.