Rozwoj przemyslu i miast pod zaborami

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energia i siła procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, które muszą zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry także tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów przejmują się firmy, które używają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który przydatny istnieje na wzór w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni robią się znaczne ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy są znaczenie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub zużycia mogą zostać odłączone z siebie i sprawiać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki brane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, czy również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, ponieważ może wywoływać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, natomiast w strefie zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.