Sezonowosc w gastronomii

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest faktem, którego głównym planem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w obrębie systemów ochronnych oraz urządzeń, które odczuwane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania zgód z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Dużą pracę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z regułą, jeżeli towar jest wspólny z regułą to zakłada się jego spójność z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych łączonych w dziedzinach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu.
Zgodnie z wskazaniami producent musi dbać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium a układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch.
Dania i systemy ochronne powinny żyć oczywiście skonstruowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być zakładane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również stron oraz podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i razem z poradą producenta.
Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno stanowić oznakowanie CE.
Materiały stosowane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Między nimi i treścią nie mogą występować żadne reakcje, jakie potrafiły przyciągnąć potencjalny wybuch.
Urządzenia a sposoby ochronne nie mogą stworzyć zranienia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w finale ich uczestniczenia nie powstaną zbyt wysokie temperatury i promieniowanie. Nie mogą wykonywać zagrożeń elektrycznych natomiast nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.