Strategiczne problemy bezpieczenstwa globalnego i euroatlantyckiego

Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniu pracy lub innych miejscach dostępnych jest rzeczą, która nie potrafi stanowić bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich znaczeniach i nieużywanie się do niego pewnie stanowić podstawą poważnej tragedii. Mieszkania o właściwym narażeniu na droga eksplozji to różne sklepy i hale przemysłowe. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby dotarło do nieszczęścia: proste są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W pomieszczeniach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Bardzo ważne są regularne przeglądy maszyn i znoszenie wszelkich skaz na bieżąco. Jeżeli na dowód zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, wystąpi w nim silne iskrzenie, kilkunastokrotnie wyższe niż przy dobrej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby dużo mocno napełnić nim miejsce na tyle, że trafiło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać zmieszane z powietrzem w konkretnym stężeniu żeby mogło wejść do eksplozji, to jeszcze nie wolno tego punktu bagatelizować.

Inna postać w zabezpieczeniu to używanie specjalnych opraw oświetleniowych, a ponadto włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na koniec zwiększonego poboru prądu przez lampę w wczesnej porze jej działalności. Traktuje to także lamp żarowych jak i świetlówek. Taka iskra to zupełnie dużo, by w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie skraca to ryzyko, ale ciągle najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.