Strefy zagrozenia wybuchem gazu ziemnego

Urządzenia dane do pozycji w strefie zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek produkt, dany do brania w strefach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm powiązanych z tą regułą, która wprowadza szczegółowe wymagania jeżeli idzie o jedno produkty. Natomiast warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych ważnych w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą lecz być niezgodne z poradą, natomiast nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny zgód z podstawowym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na startu XX wieku, gdy w kopalniach węgla nie przywiązywano dużego znaczenia do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło a do wielu pożarów oraz eksplozji, których uwagą były oleje palne i wydzielający się metan. Jako, że sprawa jest matką wynalazków, toż po wielu przypadkach zastosowano inne klienty olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest jedynym z wielu potwierdzeń, że kojarzenie się do szerokich norm, powiązanych z materiałami w okolicy zagrożenia początkiem jest pewnym obowiązkiem każdego właścicielowi a człowieka. Zabieg tego celu powoduje zarówno obrazy w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak daje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian planującym na planie eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dopasowywanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest generalną zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to natomiast ważnymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego zakończenia pracy, niestosowanie się do zasad etc. Kierowanie się do dyspozycje ATEX i zasad z nią podporządkowanych jest ważnym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego i usług połączonych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w tym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie właśnie zwracaj się do użytkowania artykułów z odpowiednimi normami, ale przemyśl następstwa swoich wadzie!