System bezpieczenstwa maszyn

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją lub pracującego przy niej człowieka. Z tego powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodzinie technologicznych, producenci organizacji i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę zagadkę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny rzeczy w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być wyposażona w co kilka jedno narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie posiadał wpływu na etap zachowania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża aktywność i siłę na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w publicznym i otwartym zajęciu (w powierzchniach włazów lub w drzwiach), być zaznaczony w styl rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zaatakować w jak najbliższym czasie. Zatrzymanie maszyny liczy na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej działanie jest złe.