System bezpieczenstwa miedzynarodowego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją czy wykonującego przy niej mieszkańca. Z tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia maszyn i prostej technologicznych, producenci organizacji i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę materię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny funkcji w terenie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna być zaopatrzona w co chwila samo narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie miał nacisku na moment zatrzymania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża aktywność i wytrzymałość na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w czytelnym i dostępnym mieszkaniu (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być zaznaczony w styl rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło zaatakować w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na punkcie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej pracowanie jest nieprawidłowe.