System odpylania

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe stosowane są w projektu poprawienia jakości powietrza uwalnianego w sukcesie procesów przemysłowych. Odpylanie zachodzi poprzez zbieranie pyłu a nowych nieczystości z powietrza. Separacja nanocząstek jest podstawowa w projektu ograniczenia emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, którym jest ograniczenie rozległych chmur pyłu. Odpylacze koncentrują się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz zbiornika na filtr czy z sposobu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które używają do odpylania ciecz, to separatory mokre. W tym przykładu ciecz przekłada się z gazem, który powoduje cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania pyłu w tej procedurze jest znacznie cenna. Istnieje kilka sposobów separatorów mokrych, a każde łączą wspólne charakterystyczne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty stają się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z sił elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Ważna je wydać na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące poświęcone są do starego rozdzielania materiałów, które kłócą się właściwościami elektrycznymi. Z zmianie separator płytkowy poświęcony jest do usuwania wszelkich rodzajów surowca mineralnego zgodnie spośród ich cechami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to urządzenia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Kluczowe są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W kontraktu z obecnym polega się na zaawansowany rozwój technologii wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowoczesne strategie oczyszczania gazów, a dodatkowo wdrażanie innowacji z pewnością dodaje się do polepszenia się jakości powietrza.