Tlumaczenia ustne w nauce urzedach i biznesie

Komunikacja między ludźmi to przekazywanie informacji od nadawcy do odbiorcy. Aby była ona skuteczna, obie strony dialogu muszą posługiwać się tym samym językiem. Jeśli tak nie jest, potrzebny jest pośrednik, czyli tłumacz. Jego rola polega na przekładaniu treści wypowiedzi na język rodzimy rozmówców lub na inny znany im język.


Podczas konferencji lub sympozjów naukowych stosuje się tłumaczenia ustne symultaniczne, czyli równoczesne. Potrzebne są do tego odpowiednie urządzenia audio – kabiny, w których siedzą tłumacze i zestawy słuchawkowe dla odbiorców. Każdy z uczestników słyszy wypowiedź prelegenta w zrozumiałym dla siebie języku. Tego typu tłumaczenia ustne dają możliwość odbioru pełnej wypowiedzi mówcy.
Podczas przemówień publicznych do większego grona słuchaczy, lepiej sprawdzają się tłumaczenia ustne konsekutywne. Tłumacz nie przekłada na bieżąco kolejnych zdań, lecz robi to dopiero po usłyszeniu pewnej partii tekstu w chwili, gdy przemawiający zrobi przerwę. Tłumacz ma za zadanie przekazać ogólny sens fragmentu z uwzględnieniem najistotniejszych informacji. Powinien to zrobić skrótowo ale z odzwierciedleniem najważniejszych elementów komunikatu oraz intencji mówiącego.
Specyficzną formą są tłumaczenia ustne a wista; jest to przekład treści pism urzędowych podczas rozpraw sądowych albo czynności notarialnych. Zadanie to jest trudne, bo tłumacz nie ma wcześniej możliwości zapoznać się z dokumentem a musi wiernie odtworzyć go w obcym języku, z zastosowaniem prawidłowych struktur gramatycznych i specjalistycznej terminologii.
Firmy współpracujące z kontrahentami zagranicznymi organizują wiele spotkań biznesowych. Bywa, że biorą w nich udział osoby, z których każda mówi w innym języku. Wtedy potrzeba kilku tłumaczy, każdy z nich siedzi obok jednego z uczestników i cichym głosem tłumaczy mu wypowiedź mówiącego. Są to tłumaczenia ustne szeptane. Tym sposobem zebrani nie przeszkadzają sobie wzajemnie a jednocześnie każdy z nich ma pełną orientację w przebiegu spotkania.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl