Tlumaczenie dokumentow lukow

XXI wiek to wyjątkowy rozwój zapotrzebowania na drugiego rodzaju tłumaczenia. Nie odda się przy tym poznać obojętnie wobec faktu, jak wielką rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co kładzie się pod tym zauważeniem?

Szereg działań dostosowujących dany produkt do potrzeb lokalnego rynku, które stanowią m.in. tłumaczenie oprogramowania, a więc umiejętne przetłumaczenie artykułów i dokumentacji oprogramowania na dany język, a ponadto dostosowanie go do ostatniego stylu. Wiąże się toż z takimi kreacjami jak dostosowanie formatu dat, bądź sposobu sortowania liter w alfabecie. Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a i programistów i inżynierów. Kompetencje językowe przechodzą w parze z kompetencją i naukami powiązanymi z zespołami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi projektowanie i robienie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja przesuwa się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na plac zagraniczny, i to może się znacząco przełożyć na światowy sukces firmy. Wprowadzenie produktu na rynki światowe zobowiązuje się jeszcze z internacjonalizacją produktów. Czym dzieli się więc od lokalizacji? Internacjonalizacja więc po prostu adaptacja produktów pod warunki potencjalnych użytkowników bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja łączy się przede wszystkim na ostatnim, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie określonych rynków, koncentruje się na określonych potrzebach danej lokalności. Stąd te lokalizacja wykonywana jest indywidualnie dla każdego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla danego towaru. Oba procesy dodają się jednak wzajemnie a przy poważnych planach dotyczących rynków globalnych - warto przemyśleć o zastosowaniu obydwu. Pomiędzy lokalizacją i internacjonalizacją występują zależności, jakie należy wziąć pod uwagę przy prowadzeniu owych procesów. Przed przystąpieniem lokalizacji powinno zatrzymać się internacjonalizację. Warto o tymże pamiętać, ponieważ dobrze wykonana internacjonalizacja znacząco skraca czas niezbędny w procesie lokalizacji, co wydłuża okres, jaki ważna przeznaczyć na wdrażanie materiału na targ. Gra tym, dobrze wykonana internacjonalizacja godzi się z gwarancją korzystnego wprowadzenia produktu na targi docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania już po skończeniu etapu lokalizacji. Rzetelne lokalizowanie oprogramowania może stanowić sposobem do sukcesu firmy.