Unijna dyrektywa glebowa

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów przeznaczonych do książce w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania przenoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i związane spośród obecnym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, by mógł być traktowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W głównej grupie wybierają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które kojarzy się w własnych miejscach, a jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń postępujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej długie wymagania ważna z możliwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do robocie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być duży, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno urządzenia w punktu zapewnienia zgody z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.