Uziemienie ang

crm dla małych firmERP nie dla małej firmy? Obalamy mity!

Uziemienie to ostatnia skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Uziemienie jest wtedy przewód umieszczający się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro.
Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą oraz w zysku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie podaje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających.
Są bogate sposoby uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w charakterach uziemieniowych.
Zaciski ze względu na domową konstrukcję liczy się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo – zaprasowywane.
Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego konstrukcja determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być zbudowane dokładnie i robić oczekiwania dla połączenia elektrycznego.
W współczesnym obiektu bierze się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być łączone z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy.
Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu duża jest wieść oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.