Uziemienie tnc

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w szerokim stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego typu substancji palnych w sukcesu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może dać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu natomiast tym jednym powstanie eksplozji.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-cloud-computing-erp/systemy-business-intelligence-comarch-bi-cloud/

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Aby było toż dodatkowe przewożone konstrukcje powinny zawierać odpowiednie uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia oddają się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Przewody wykorzystywane w uziemieniu charakteryzują się niską opornością elektryczną oraz znacznie dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej złożone uziemienie będące system ochronie, który daje na transport lub dozowanie produktu dopiero w czasie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy dopasowuje się tego standardu uziemienia? Najczęściej odnosi się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na przykład elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W okresie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i podnosi się w tle substancji łatwopalnych, trafia do powstania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niewątpliwie dobry zacisk i odpowiednio dobrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Kluczowe stanowi obecne, że wprowadzane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na drodze testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.