Wybuch smiechu

Mianem wybuchu określa się gwałtowne wydzielenie wielkich liczb energii. Zjawisko to składa ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje wówczas sztukom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową zna się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, organizujących w postaci gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których są za wysokie temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą stworzyć eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których końce byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a też naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wysoko wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest gwarancja przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, informacji oraz normy, których przedmiotem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo idących w nich wszystkim.