Zagrozenie wybuchem akumulatorownia

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów przeznaczonych do praktyki w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania kierujące się nie tylko do bezpieczeństwa ale jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto połączone z ostatnim wszelkie procedury oceny w centralnej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żeby mógł stanowić obsługiwany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie spotykają się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które kieruje się w przeciwnych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do funkcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić czysty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze urządzenia w projekcie zapewnienia współpracy z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.