Zanim kupisz drukarke fiskalna elzab

kasy fiskalne novitusKasa fiskalna Novitus Next - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Drukarki fiskalne elzab są to urządzenia używane w sklepach. Rejestrują one przychody ze sprzedaży detalicznej produktów. Używanie tej drukarki ma na celu rozliczenie z podatku dochodowego oraz VAT. Aby używać zgodnie z prawem tej drukarki niezbędna jest homologacja. Drukarka fiskalna nie może pracować bez podłączenia do komputera, ta cecha odróżnia ją od kasy fiskalnej. Ma za zadanie rejestrować paragony w komputerze oraz je drukować.

Drukarka ta używa najczęściej złącz typu RS-232 i USB. Do obsługi drukarki nie jest wymagany program z homologacją. Jest on dostępny na stronie internetowej producenta drukarki. Obecnie modele drukarek fiskalnych posiadające homologację do użytku w naszym państwie stosują port RS-232 jako główny port komunikacyjny. Natomiast porty USB są ustawiane w taki sposób, aby w systemie operacyjnym były widoczne jako wirtualne porty szeregowe. Sprzedawcy, którzy używają drukarki fiskalnej mają za zadanie wykonać raport dobowy fiskalny. Raport ten zostaje zapisany w niekasowalnej pamięci fiskalnej drukarki. Drukarka fiskalna ma za zadanie drukować paragony fiskalne dla kupujących w sklepie i na rolce kontrolnej. Kopie rolek są przeznaczone do archiwizacji. Po sprzedaży produktu paragon fiskalny musi być wręczony klientowi. Kopie rolek fiskalnych muszą być przechowywane przez 5 lat przez osobę sprzedającą produkt. Możliwe jest również przechowywanie kopii dokumentów drukowanych w postaci elektronicznej na komputerze. Drukarka fiskalna jest dość łatwa w obsłudze. W pudełku drukarki zawarta jest instrukcja, która ma na celu zobrazować osobie jak się nią posługiwać. Wadą drukarek fiskalnych jest to, że wydrukowane paragony nie są dobrej jakości, ponieważ po krótkim okresie zmywają się z nich wydrukowane litery. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących, niezbędne jest dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych nie rzadziej niż co 2 lata. Podatnicy VAT mogą ubiegać się o ulgę na drukarkę fiskalną.