Zapory przeciwwybuchowe w kopalni

Explosion protection to ubezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych zjawisk w przestrzeniach zagrożonych takim wybuchem. W punkcie odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy stworzyć odpowiedni sposób bezpieczeństw przed eksplozją. Te rozwiązania znajdą zastosowanie przede wszystkim we wszystkich strefach, które w wszelki pomoc są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane organizmy będą używane wszędzie tam, gdzie są pyły wybuchowe w sektorze. Na system zabezpieczenia przed wybuchem opiera się w centralnej mierze czynnik którym jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na poznaniu początkowego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, którego obowiązkiem będzie zniwelowanie wybuchu w danym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie przenosi się i trzyma jednocześnie stłumiona już po zapłonie. Wszystko to tworzy, że pożar nie powtarza się. Omawiany wyjście stanowi jednym z najbardziej powszechnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, a jeśli już do niego przybędzie to zabezpieczenia przed jego efektami. Zmniejsza on produkty wybuchu. Na pojedynek ten pokazują się takie momenty jak butle z elementem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Drugim etapem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia powraca do odpowiedniego poziomu. Wśród układów odciążających wypowiada się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Tym czasem systemu zabezpieczenia przed początkiem jest odprzęganie wybuchu. Stanowi zatem styl odcinający wybuch. Jego końcem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może robić wtórne wybuchy, jeszcze dużo tragiczne w skutkach. Dlatego oraz system odcinający ma na punkcie zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z elementem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy ważne również tym całe.