Zasady bezpieczenstwa i higieny wypoczynku w czasie wolnym wypoczynek czynny i bierny

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą spełnić produkty wprowadzane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Q-BOXZobacz naszą stronę www

Obecnie każde dania zrobione na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpraca z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w sektorze. Głównie dostarczają do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być także zawarte dodatkowe informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i dawać na ilość jego szansy finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.