Zwolnienia z kasy fiskalnej gofin

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w ról gospodarczej tworzy coraz większą rzeszę przedsiębiorców, zazwyczaj są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia spośród tego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak rzeczywiście nie pragnie brać kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący pracy zwolnione przedmiotowo nie musi ich spisywać na kasie fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w roli naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą jeszcze stosować ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do ostatniego zdjęcia przysługuje ze względu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z pracy wymienionych pozostawał w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może pobierać ze opóźnienia z kas dla całości sprzedaży.